Studio S Entertainment

Sacred Flesh

Katolicism och sexuella begär i en våldsam erotisk kollision.
En ångande nunsploitation i Peter Greenaway-stil.

Den kyska syster Mary slits mellan sexuella lustar och hennes avlagda kyskhetslöften. Denna kamp driver henne till gränsen av vanvett och hon ser syner av den heliga Maria Magdalena, som utmanar Marys syn på sex som en synd.

Maria Magdalena beskriver för henne de synder nunnorna på klostret har biktat sig för. Deras syndiga agerande innefattar onani, lesbisk sex, sadomasochism och trekanter. Dessutom har två präster skändat en av nunnorna med motivet att driva ut hennes sexuella begär. Dessa historier genererar upphetsande och våldsamma fantasier som gör det allt svårare för syster Mary att stå emot sina inre lustar.

Trivia:
Nunsploitation är en populär exploitation-filmgenre, som var som störst under 1970-talet. Filmernas centrala teman kretsar kring nunnors själsliga kamp mellan kyskhet och sexuella lustar och hur den undertryckta sexualiteten skapar extra starka begär. Inte sällan innehåller filmerna även stark kritik mot katolicismen, vilket hänger samman med att genren var som störst i länder såsom Italien och Spanien. Den svensk-danska stumfilmen Häxan från 1922 anses av många vara den första filmen inom nunsploitation-genren.

PRESS:

”En uppseendeväckande originell film”

/British Film Institute

”Fängslande!”
/Horror Talk

Textning: Svenska, danska, norska och finskaOtextad trailer.