Studio S Entertainment

Living Dead Girl, The

VARNING: Innehåller starka erotiska scener!

Catherine Valmont (Francoise Blanchard) väcks åter till liv när en mystisk kemisk substans råkar tippas på hennes grav. Till en början vet hon inte var hon skall ta vägen. Men när hon kommer till ett gammalt slott, ägt av hennes barndomsväninna Barbara (Marina Pierro), finner hon mening i sin mållösa tillvaro som levande död. Barbara börjar genast försörja för sin väninnas välmående, även om det enda som verkar göra Catherine nöjd är rikliga mängder friskt människoblod! Barbara skrider till verket med yxor och knivar…

Jean Rollin är av många filmälskare betraktad som den främste vampyrskildraren, eftersom hans filmer vågar skildra såväl det våldsamma som det erotiska i vampyrernas natur. The Living Dead Girl är ett prima exempel på hur han även lyckas baka in ett starkt tragiskt element i berättelsen. Barbara har inga problem med att leverera alltfler lik till sin väninna, men när Catherine börjar känna alltmer avsky och sorgsenhet över sin egen blodtörst är deras annorlunda vänskap dömd till undergång.

”Det har aldrig funnits en filmskapare som Jean Rollin. Han är en ikon inom skräckfilmsgenren.” /
Monstersatplay.com

”Ingen kan skapa drömska och mystiska vampyrer som Jean Rollin.” /
DVDManiacs